ICAgile Certified Professional – Agile Talent (ICP-TAL)

The event has ended
Date:
17 September 2019, 08:00 —
18 September 2019, 17:00
Location:
Stockholm, Sweden, Sweden
kr16900
Platsanmälan
kr15200
Just nu: 10% rabatt-Early Bird (ord pris 16 900 sek)
All prices do not include VAT
Björn Sandberg
View bio
Frida Mangen
View bio

Agil HR-certifieringsutbildning

-certifieringsutbildning inom Agil HR via ICAgile

Allt fler organisationer ser värdet av att applicera det Agila tankesättet inom HR, både i det interna arbetet men kanske framförallt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en Agil HR-funtions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.

Målgrupp: Denna tvådagars utbildning är designad för dig som arbetar med HR och personalfrågor exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor. 

Vi går igenom strategiska frågor kring målsättning, prestationsstyrning, lönesättning, jobbroller, medarbetarundersökningar mm.

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er satsning inom Agil HR.

I grund och botten handlar det om Agil HR och HR för Agilitet.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs


Vi går igenom:

  • Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför vi behöver arbeta agilt?

  • Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna när vi arbetar agilt?

  • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i de nu existerande organisationerna och framtidens? 

  • Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?

  • Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban?

  • Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?

  • Hur kan HR stötta en Agil transformation? 


Utbildare:

Björn Sandberg är beteendevetare och har en lång erfarenhet inom HR, ledarskap och förändringsområdet från såväl stora globala till medelstora och små bolag samt myndigheter.

Frida Mangen är beteende och personalvetare med ett stort intresse inom arbetspsykologin. De senaste elva åren har Frida arbetat inom Tech branschen i varierande roller inom HR och ledarskap. 

Frida driven även den populära podcasten; AgilaHRpodden

I filmen svarar Björn på frågan varför HR bör ta taktpinnen i den Agila transformationen.
Share event: