ICAgile - Coaching Agile Transitions with LCM

The event has ended
Date:
18 December 2023, 09:00 —
20 December 2023, 17:00
Location:
Warsaw, Poland
Daniel Skowronski
View bio

Poznaj angażujące praktyki i lekkie narzędzia do planowania/ulepszania zmiany oraz naucz się przewodzić grupie agentów zmiany. Dzięki temu zmiana zakorzeni się w kulturze organizacyjnej i będzie propagowana przez współpracowników.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

agentów zmiany, agile coachów, scrum masterów, liderów / menedżerów działów i zespołów, kadry zarządzającej organizacją, przedstawicieli działów spoza IT jak np. sprzedaż, marketing.

Skrócony program szkolenia:

→ Wprowadzenie - Ustalenie warunków brzegowych szkolenia
→ Agent Zmiany
→ Lean Change Management: Adaptacyjne zarządzanie zmianą
→ Ukierunkowanie - Cykl Lean Change Management
→ Spostrzeżenia i ocena sytuacji
→ Opcje, klasyfikacja i selekcja
→ Metoda definiowania eksperymentów angażujących ludzi
→ Ludzie w zmianie
→ Twój własny framework zmiany - Wprowadzanie koncepcji w organizacji
→ Podsumowanie szkolenia

Szczegółowy opis, cena uczestnictwa i agenda szkolenia dostępna pod adresem: https://valkir.pl/szkolenie/lean-change-management/

Share event: